Biografie

Roelf Middel werd geboren tijdens de interland tussen Zwitserland en Nederland op 15 oktober 1950. De voetbalwedstrijd, die overigens gewoon werd uitgespeeld, vond plaats in Basel, de geboorte in Amersfoort.

Roelf bracht zijn jeugd in Amersfoort door. Hij volgde daar het gymnasium op een school die in het teken stond van de opvattingen van Maria Montessori. Er gold een onderwijsmethodiek die zelfontplooiing centraal stelde waardoor leerlingen, overwegend fijnbesnaard, voorbestemd waren om hun verdere leven jaloerse reacties te incasseren. Na een aarzeling van beide kanten werd de middelbare school met een diploma afgerond. In de middelbare schooltijd werd de leestijd besteed aan jeugdliteratuur en thrillers.

Daarna belandde Roelf in Utrecht waar hij rechten en sociologie studeerde, met als afstudeerrichting rechtsmethodologie respectievelijk massacommunicatie. De studietijd werd grotendeels in de bioscoop doorgebracht. De wereldliteratuur werd ontdekt. Op de studentenflat werd over en weer de boekenvoorraad van huisgenoten stukgelezen. Financiële krapte werd een deugd. Jan de Slegte behoorde net tot de mogelijkheden. De arbeidsmarkt opende de mogelijkheid tot een eigen bibliotheek.

Roelf was zes jaar wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Utrecht. Daarna was hij eveneens zes jaar bij de Rijksvoorlichtingsdienst werkzaam vooral in managementfuncties. Vanaf 1991 is Roelf uitsluitend als consultant en manager in de bureauwereld werkzaam geweest. De functie die hij het langst bekleed heeft, te weten 12,5 jaar, is die van algemeen directeur bij Tappan Communicatie, een adviesbureau bestaande uit ca 50 medewerkers met veel klanten in de publieke sector. De maatschappelijke loopbaan heeft weinig schade berokkend aan het leesgedrag.

In 2002 werd Roelf in deeltijd de eerste lector overheidscommunicatie aan de Hogeschool Utrecht. Zijn openbare les handelde over de toegevoegde waarde van het vak communicatie. Hij sloot het lectoraat af met een boek over analytisch vermogen: Een lucifer ontbranden. De titel is ontleend aan Out of place, de autobiografie van Edward Said. De Palestijnse geleerde moest in zijn jeugd een opstel schrijven over het ontbranden van een lucifer. Hij verdiepte zich in alle chemische reacties die hierbij in het geding zijn en zag over het hoofd wat door een brandende lucifer verlicht wordt. Het boek was gebaseerd op interviews met 25 functionarissen die bij of voor de overheid werken: een minister, burgemeester, staatssecretaris, wethouder, directeur-generaal, commissaris van de koning, beleidsonderzoeker, gemeentesecretaris, hoogleraar bestuurskunde, dijkgraaf, politiecommissaris, rechter, toezichthouder, woordvoerder, president van de algemene rekenkamer, enz. Aansluitend heeft Roelf voor een vaktijdschrift een paar jaar leidinggevenden van grote organisaties bevraagd over het thema creativiteit.

In 2006 begon Roelf met het publiceren van leesimpressies op een eigen site, zowel fictie als non fictie. Het gaat om gemiddeld 40 recensies per jaar. Er zijn twee boeken uitgebracht met een bundeling van recensies. In 2008 verscheen De spannendste manier van leven, drie jaar later gevolgd door De mooiste helft.In 2011 nam Roelf afscheid van Tappan Communicatie met een afscheidscollege in het Museon, opgedragen aan 100 helden. Eregast tijdens die bijeenkomst was Michel Wuyts, sterverslaggever van de Vlaamse televisie en behorend tot de 100 helden.

Roelf vervult verschillende bestuursfuncties. Zo is hij toegetreden tot het bestuur van het UPEACE Centre The Hague, een initiatief van de Verenigde Naties gevestigd in het Vredespaleis.

Leespauzes worden in acht genomen bij bezoeken aan toprestaurants uit de Lekker Gids en in de functie van conservator van één van de grootste Magritte ansichtkaartenverzamelingen. Rondleidingen op afspraak.


Jaarlijks bezoekt Roelf twee Amerikaanse steden toevallig net op het moment dat de New York Yankees of de Boston Red Sox daar hun wedstrijden spelen. Na het overlijden van Stephen Jay Gould is hij de enige die fan is van deze twee aartsrivalen.

Roelf woont in Den Haag en bij vlagen in Zeeuws-Vlaanderen.